Werkzaamheden bureau krediet registratie

Door | 4 september 2012

Het bureau krediet registratie (BKR) helpt zowel de consument als de kredietverstrekkers wanneer ze een lening met elkaar aan willen gaan. Het BKR heeft een register waarin de gegevens van de lenende partij staan vermeld. Wanneer degene die de lening aan wil gaan een slecht verleden heeft op het gebied van lenen kan het BKR de kredietverstrekkers hiervoor waarschuwen. Een slecht verleden op het gebied van lenen krijg je wanneer je de afspraken die je met de kredietverstrekker hebt gemaakt niet nakomt. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld dat je met de bank hebt afgesproken de lening binnen 24 maanden te voldoen en hier 36 maanden over hebt gedaan. Hierdoor ben je de afspraak met de bank niet nagekomen en krijg je een negatieve notatie in het bureau krediet registratie. Ook wanneer je steeds te laat bent met het afbetalen van de lening aan de kredietverstrekker zul je een negatieve notatie krijgen onder jouw naam in het BKR register. Met een negatieve notatie is het heel moeilijk en vaak zelfs onmogelijk om in het vervolg een lening aan te gaan bij een kredietverstrekker die aangesloten is bij het bureau krediet registratie (BKR). Je zult nu wel denken: het bureau krediet registratie (BKR) is dus alleen maar negatief voor de consument? Deze bewering is niet waar. Het bureau krediet registratie (BKR) zorgt er ook voor dat consumenten niet teveel gaan lenen en het overzicht kwijt raken op het gebied van lening die zijn afgesloten. Het teveel lenen heet ook wel overkreditering. De kredietverstrekker kan aan de hand van het bureau krediet registratie (BKR) kijken of je de lening wel af kunt sluiten. Veel mensen weten namelijk helemaal niet of ze een lening wel terug kunnen betalen binnen de afgesproken tijd met de kredietverstrekker. Het voordeel van het BKR is dat er direct contact met je wordt opgenomen wanneer je een keer vergeet de lening te betalen. Een keer vergeten te betalen is natuurlijk helemaal niet erg en ook het BKR zal hiervoor geen notitie zetten in het register. Het voordeel hiervan is dat je vrijwel nooit een achterstand kunt krijgen bij de kredietverstrekker op het gebied van aflossing. Het BKR helpt je dus zowel bij het afsluiten van een lening als het terugbetalen van een lening.