Wat staat er in het BKR?

Door | 4 september 2012

In het register van het BKR staan veel gegevens van de persoon die een lening aan wil gaan. Doordat er zoveel gegevens over de mensen bekend zijn bij het BKR is het voor kredietverstrekker veel gemakkelijker om aan de hand van dit register kredieten te geven aan mensen. De bedrijven kunnen hierdoor direct zien wat voor verleden de persoon heeft op het gebied van lenen. Hierna kunnen de bedrijven beslissen of ze wel een krediet willen verstrekken aan deze persoon. Je komt alleen in het BKR te staan wanneer je ooit een lening aan bent gegaan bij een bank of een andere kredietverstrekker. In het BKR staan de volgende gegevens:

–          Hoogte van de afgesloten lening

–          Datum van afsluiten van de lening

–          De laatste aflossingsmaand die volledig is betaald

–          De soort lening die afgesloten is

–          Bijzonderheden / opmerkingen bij de persoon die de lening aan is gegaan

Wanneer het afbetaalproject van de lening niet goed gaat krijgt het BKR hier direct bericht van. Doordat ze kunnen zien of er gewoon betaald is bij de laatste maand kunnen ze ook direct ingrijpen wanneer dit een maand niet het geval is. Op dat moment neemt het BKR contact op met degene die de lening heeft lopen en verzoekt alsnog de lening gewoon af te lossen. Om te bekijken wat de status van een lening is gebruikt het BKR letters die achter de lening worden gezet. De volgende letters worden door het BKR gebruikt om de leningen aan te duiden:

A = Achterstand: Het BKR is op de hoogte gesteld door de kredietverstrekker dat er een achterstand is op de lening. Wanneer de betaling dan alsnog netjes volgt krijgt de situatie H. De H staat voor herstel, de betaling is achteraf toch netjes betaald.
1  Er is een betalingsachterstand voor een lening, echter heeft de kredietverstrekker met de lenende partij een goede regeling getroffen waarbij de lening alsnog netjes afbetaald word.
2  Het openstaande bedrag voor de lening is door de kredietverstrekker opeisbaar gesteld
3  Degene die de lening aan is gegaan is onbereikbaar voor de kredietverstrekker, hiermee krijgt het meteen de status “betaald niet”. Wanneer je deze status krijgt is het heel moeilijk om in het vervolg nog een hoge lening af te sluiten waarbij je gebruik maakt van het BKR register.